Miettinen, Olli Tillbaka

Miettinen, Olli (f. 18/4 1899 Viborg, d. 14/6 1969 Jyväskylä), målare. M. studerade 1914-18 vid Viborgs konstvänners ritskola under Uuno Alankos ledning och 1921-24 vid Finska konstföreningens ritskola samt ställde ut första gången 1926. Han fick redan under studieåren i Viborg en inblick i färgens, linjens och formens abstrakta uttrycksmöjligheter. En studieresa till Paris i slutet av 1920-t. öppnade hans ögon för bl.a. Braques kompositioner. I M:s tidigaste produktion framstår hans "Knäckebrödsstilleben" från 1931 som det mest abstrakta och kända.

I början av 1940-t. övergick M. från att måla brunaktiga abstraktioner till landskap i klart solsken. Den plötsliga övergången till friluftsmåleriet kan ha berott på att hans hälsa gynnades av utomhusmåleriet, men kan också ha utgjort en medveten kontrast till de mörka krigsåren. Landskap med åkrar, skogar, insjövikar och lador dominerade M:s motiv under hans sista tjugo levnadsår, då han också allt mer kom att sysselsätta sig med ljusets problematik. Ett känt inslag i M:s landskapskonst var bl.a. Mierola bro i Hattula. Från att ha varit mycket expressiva i början, tonades hans målningar ner och renodlades mot slutet. I sina stilleben och kompositioner, nästan uteslutande med flaskor, kommer han nära en av sina förebilder, Giorgio Morandis konst. Året innan M. gick bort, målade han ännu den helt abstrakta kompositionen Kvadrat II. Bland M:s offentliga arbeten märks altartavlan i Utajärvi kyrka (1949), väggmålningar i Åbo konserthus (1952) och Porthania (1960, 1:a pris i en tävling som Suomen kulttuurirahasto utlyst 1955). M. undervisade 1946-53 och 1957-59 vid Finlands konstakademis skola. Minnesutställning i Helsingfors konsthall 1976, retrospektiv utställning i Alvar Aalto-museet i Jyväskylä 1989. (U. Vihanta, O.M., 1989) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter