Melander, Kurt Tillbaka

Melander, Kurt Reinhold (f. 18/11 1858 Kuopio, d. 27/1 1941 Hfrs), skolman och historiker, fil.lic. (disp.) 1887, bror till Gustaf M. Han var 1888-1901 lektor i historia, geografi och finska vid Åbo finska klassiska lyceum och flyttade därefter till Hfrs, där han först några år tjänstgjorde som lektor i historia och geografi vid Svenska reallyceum och sedan 1904-26 som överlärare i historia vid finska normallyceum. M. var 1887-88 och 1902-13 docent i nordisk historia vid Helsingfors universitet. Han var en idog och noggrann utforskare av Finlands 1500-t. och tidiga 1600-t. samt utgav flera arbeten som belyste dessa tidsperioders historia. Erhöll professors titel 1920. - Hans bror, fil.kand. (1881) Henrik M. (1854-1905), blev 1888 lektor i latin vid Åbo finska klassiska lyceum och två år senare läroanstaltens rektor. Dennes dotter, fil. dr h.c. (1960) Toini M. (1894-1969), var 1930-61 anställd vid Helsingfors universitetsbibliotek, från 1940 som underbibliotekarie. Hon utgav ett antal bokhistoriska arbeten och bibliografier.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historiker (forskare), professorer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Historia
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter