Melander, Gustaf Tillbaka

Melander, Gustaf (f. 9/1 1861 Kuopio, d. 25/8 1938 Hfrs), fysiker och meteorolog, fil.dr 1890. M. blev 1890 docent i fysik vid Helsingfors universitet, där han innehade olika befattningar; som ivrig fennoman var han den förste fysikläraren som föreläste på finska. Under perioden 1890-1907 företog han många forsknings- och studieresor till olika europeiska länder. M:s forskning kretsade kring gasers utvidgning, vattenångors kondensation, ljusabsorptionen i atmosfären samt olika strålningsfenomen, bl.a. strålningens inverkan på magneter och kroppars elektriska laddning.

M. var 1907-31 direktor för Meteorologiska centralanstalten med professors titel. Det var på denna post han utförde sitt egentliga livsverk. På M:s initiativ utvidgades det meteorologiska stationsnätet i Finland och aerologiska undersökningar upptogs i programmet. M. inrättade Ilmola observationsstation på Fredriksbergs hemman och utförde där drakförsök och undersökningar av atmosfärens högre lager. De jordmagnetiska mätningarna fortsattes enligt ett internationellt program. (Peter Holmberg)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), fysiker, meteorologer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Meteorologi
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter