Meinander, Nils Tillbaka

Meinander, Tor Nils Hilding (f. 4/8 1910 Ekenäs, d. 3/7 1985 Hfrs), politiker och nationalekonom, fil.dr 1950, far till Martin M. Han arbetade på 1930-t. som banktjänsteman, journalist vid Hufvudstadsbladet och funktionär vid Svenska folkpartiet, var 1945-62 riksdagsman, 1950-51 och 1953 andre finansminister, 1957 finansminister. M. spelade en framträdande roll inom fredsoppositionen under fortsättningskrigets slutskede (innehade samtidigt en viktig befattning vid Statens informationsverk) och var sedermera en av initiativtagarna till det s.k. Honkaförbundet. Han var ursprungligen en av Urho Kekkonens anhängare, men råkade under det sena 1950-t. på kollisionskurs med denne, vilket innebar slutet på hans politiska karriär. M. var 1937 även en av de drivande krafterna vid grundandet av Nyliberala studentförbundet, som 1945 lanserade honom som kandidat till riksdagen.

M. var 1953-73 professor i nationalekonomi vid Svenska handelshögskolan. I sitt vetenskapliga författarskap behandlade han bl.a. den finländska sågindustrin utgående från ekonomisk-historiska frågeställningar. M. publicerade vidare politiska memoarer, Insyn och efterklokhet (1977), och böckerna Det fria Finland formas (1980), en exposé över 1920-t., och Finland mognar (1983), en samling essäer kring det finländska 1930-t.
MEINANN.jpgMeinander, Nils. Drabbades i augusti 1944 av åtal för sin medverkan i Selvät sanat, en stencilerad tidning som propagerade för fred och spreds främst till beslutsfattare under de sista krigsmånaderna. Målet lades dock ned efter vapenstilleståndsavtalet med Sovjetunionen. Foto: Museiverket.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), nationalekonomer
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Ekonomi
Skapat 22.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.09.2011 av Johan Lindberg