Mechelin, (Cely) Tillbaka

Mechelin, Alma Cecilia (Cely) (f. 12/8 1866 Helsinge, d. 30/7 1950 Bromarv), filantrop, donator. M. blev tidigt medveten om hur utbredd analfabetismen var bland blinda, och att det var svårt för dem att få tillgång till böcker. Hon bekantade sig i Paris med ett bibliotek för blinda och studerade också Brailles punktskrift. Vid 23 års ålder grundade hon föreningen Böcker åt de blinda och var under 42 års tid ordförande för föreningen (Biblioteket för synskadade). M. tillhörde den s.k. kvinnokagalen som samlade medel för det passiva motståndet under ofärdsåren. Hon var med om att grunda bl.a. Martharörelsen och Soldathemsföreningen och deltog aktivt i dessa organisationers verksamhet. Hon var en god organisatör och utförde med stor noggrannhet de uppdrag hon åtagit sig.

M. testamenterade sin förmögenhet till olika sociala och kulturella ändamål. Sin sommarvilla i Bromarv samt 300 000 mk till byggnadens underhåll testamenterade hon till den lokala marthaföreningen som placerade en del av pengarna i aktier i en föregångare till dagens Nokia. Vid millennieskiftet 2000 uppgick aktiernas värde till ca 40 miljoner mark. En del av medlen har använts för ekologisk bostadsproduktion i Bromarv.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 22.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 22.02.2011 av Johan Lindberg