Mattlin, Håkan Tillbaka

Mattlin, Håkan Kristian (f. 8/5 1948 Hfrs), ämbetsman, pol.lic. 1991. M. var 1969-74 utredningssekreterare vid Svenska folkpartiet och 1976-83 ombudsman vid Svenska kulturfonden, blev 1984 konsultativ tjänsteman vid undervisningsministeriet och utsågs 1991 till ministeriets förvaltningsdirektör med stort inflytande över hur bidrag fördelas inom kultursektorn. Han är en av författarna till Svenska kulturfondens historik Individen, språket, kulturen (1999) och har även utgett biografin Ministern - Kristian Gestrin i närbild (1997). (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter