Manninen, Otto Tillbaka

Manninen, Otto (f. 13/8 1872 Kangasniemi, d. 6/4 1950 Hfrs), författare, fil.kand. 1897, farfar till Ohto M. Han var 1913-37 lektor i finska vid Helsingfors universitet och erhöll professors titel 1925. Hans lyrik, publicerad i fyra diktsamlingar, utgivna med långa intervaller, kretsar kring kärleken och döden; den andas levnadsvisdom, vidsynt humanitet och högt siktande etiska strävanden samt utmärks av intelligent ordfyndighet och en kort och kärnfull form. M. gjorde även mästerliga översättningar till finska bl.a. av Runeberg (dennes hela lyriska produktion), Topelius, Goethe, Heine och Ibsen. Hans översättningar av Iliaden (1919) och Odysséen (1924) hör till de främsta Homerostolkningar som över huvud presterats. Var från 1907 gift med författarinnan Anni Swan. Fil.dr h.c. 1927, teol.dr h.c. 1942. (V. Tarkiainen, O.M. runoilijana, 1933; H. Fromm, O.M. Ein finnischer Dichter, 1952).


ManninenO.jpg

Manninen, Otto. Översatte till finska Runebergs hela lyriska produktion samt verk av bl.a. Topelius och Goethe. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), författare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Litteratur
Skapat 26.09.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 26.09.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi