Manninen, Juha Tillbaka

Manninen, Juha Arvid Mikael (f. 24/11 1945 Hfrs), idéhistoriker, fil.dr 1999. M. var 1971-74 forskare vid Finlands Akademi och blev 1976 innehavare av lärostolen i allmän idé- och lärdomshistoria vid Uleåborgs universitet, som är den enda i landet. Han har i sin forskning uppehållit sig företrädesvis kring idéströmningarna under 1700- o. 1800-t.; bl.a. i arbetet Benjamin Höijer und J.G. Fichte (1987), doktorsavhandlingen Feuer am Pol: zum Aufbau der Vernunft im europäischen Norden (1996) och Valistus ja kansallinen identiteetti (2000), som behandlar upplysningen och den nationella identiteten.

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter