Malmio, Veikko Tillbaka

Malmio, Bruno Veikko (f. 22/6 1918 Norrmark, d. 23/5 2000 Hfrs), arkitekt. Malmio utexaminerades 1943 från Tekniska högskolan och företog flera studieresor i Europa och USA 1944-54. Han arbetade 1949-51 tillsammans med kollegerna Ragnar och Martta Ypyä, med vilka han 1951-57 planerade Glostrups sjukhus i Köpenhamn, där han även verkade för Köpenhamns länsstyrelse. Malmio inledde egen privatpraktik i Hfrs 1954 och ritade bl.a. posthusen i Tammerfors och Björneborg, Björneborgs kanslihus samt ett flertal bankbyggnader för Nordiska föreningsbanken. Han var en av huvudarkitekterna för Hagalund i Esbo och planerade även Hanaholmens kulturcentrum i denna stad. (Patrick Eriksson)





Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg