Magma, Finlands svenska tankesmedja, Hfrs, gr. 2008 med uppgift att utgöra en partipolitiskt obunden röst i den finlandssvenska samhällsdebatten samt på längre sikt värna om det svenska i Finland. Målsättningen är att identifiera, analysera och bilda opinion kring frågor med relevans för det svenska och tvåspråkigheten, vilket sker genom att mobilisera aktörer, driva nya initiativ, sammanföra aktörer och initiera utredningar. Tankesmedjan upprätthålls av föreningen Finlandssvenska institutet och finansieras av Svenska kulturfonden, Svenska folkskolans vänner, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen för Åbo Akademi ja Sparbanksstiftelsen i Helsingfors.

År 2010 grundades Magma-akademin som har till uppgift att på kurser och seminarier ge finska opinionsbildare ökade insikter i tvåspråkighetsproblematiken samt bättre kunskaper om svenskans historia i Finland.


magma<i>skylt.jpg

Tankesmedjan Magmas målsättning är bl.a. att identifiera, analysera och bilda opinioner kring frågor med relevans för det svenska och tvåspråkigheten. Foto: Rabbe Sandelin.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg