Mäkelä, (Olli) Tillbaka

Mäkelä, Valto Eero Olavi (Olli) (f. 31/8 1929 Kuusankoski), läkare, med.o.kir. dr 1957. M. var från 1957 verksam vid Helsingfors universitet, bl.a. som bitr. professor, personell e.o. professor och från 1970 professor i bakteriologi och serologi; dekanus för medicinska fakulteten 1987-1995. Han förestod 1965-68 immunbiologiska laboratoriet vid Statens seruminstitut (num. Folkhälsoinstitutet) och var 1970-77 forskarprofessor. M. är känd bl.a. för sina forskningar över lektiner (kolhydratbindande substanser bl.a. i växter), blodgrupper och grundläggande immunfenomen. Äyräpääs pris 1972, Finska läkaresällskapets jubileumspris 1985. (Ralph Gräsbeck)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter