Målarförbundet Tillbaka

Målarförbundet (Taidemaalariliitto). M. grundades 1929 bl.a. i opposition till den rådande andan inom Konstnärsgillet i Finland, där en äldre generation styrde och ställde. Till M:s förste ordförande utsågs Uuno Alanko; för förbundets tillblivelse verkade speciellt William Lönnberg. Bland de övriga stiftande medlemmarna märktes Alvar Cawén, T.K. Sallinen och Carl Wargh.

M. har alltsedan grundandet varit ett av Konstnärsgillets medlemsorganisationer, med uppgift att främja landets målarkonst och bevaka målarnas sociala och ekonomiska intressen. M. öppnade 1967 en konstnärsmaterialbutik och ett eget galleri (tm-galleria), som i dag befinner sig vid Skillnadsgatan i Hfrs. M. firade 1999 sitt 70-årsjubileum med en stor utställning, till vilken tre generationer målare inbjöds. (M. Paunila m.fl., Maalaus/Målning/Painting; Målarförbundet 70 år, 1999) (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter