MTK, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, de finskspråkiga lantbruksproducenternas centralorganisation, gr. 1917 i Hfrs med uppgift att främja jord- och skogsbrukets samt landsbygdsföretagsamhetens utveckling och att bevaka medlemmarnas ekonomiska och sociala intressen. M. var under många decennier efter andra världskriget en av landets mäktigaste intresseorganisationer, vars inflytande sträckte sig till de flesta områden av samhällslivet. Förbundet hade ännu på 1950-t. svår konkurrens av ett antal till partierna knutna småbrukarorganisationer, men lyckades sedermera uppnå en dominerande position. Dess inflytande minskade dock sedan Finland 1995 inträtt i Europeiska unionen.

M. består av 16 lantbruksproducentförbund, till vilka hör ca 400 lokala producentföreningar, samt 13 skogsägarförbund; antalet enskilda medlemmar var 2004 ca 170 000, varav 3 900 skogsägare. 2005 upptogs Finlands pälsdjursuppfödares förbund (pälsdjursuppfödning) som medlem i M. För utbildning av funktionärer och medlemmar har förbundet ett institut i Hagalund, Pellervo-instituutti, som grundades 1991 tillsammans med det kooperativa Sällskapet Pellervo. Dess språkrör är tidningen Maaseudun Tulevaisuus. (Talonpojan asialla, 1971; I. Kananen/L. Sauli/J. Väänänen, MTK ja Suomen maatalouspolitiikka, 3 bd, 1986-87)

Aktörer
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter