Luther, Alexander Tillbaka

Luther, Alexander Ferdinand (f. 17/2 1877 Hfrs, d. där 9/8 1970), zoolog, fil.dr 1905. Luther studerade och arbetade under flera år vid ledande tyska universitet och företog vidsträckta forskningsresor, bl.a. till Japan och Ceylon 1910. Han var 1918-47 e.o. professor vid Helsingfors universitet och 1919-53 prefekt för Tvärminne zoologiska station. Luther var den främste företrädaren för den jämförande anatomin i generationen efter J.A. Palmén, bl.a. genom doktorsavhandlingen om virvelmaskar (turbellarier), Die Eumesostominen (1904), samt monumentala arbeten om den muskulatur som innerveras av trigeminusnerven hos groddjur, fiskar och lägre kordater (1909-14 och 1938). Hans sista stora publikationer om virvelmaskarna, Turbellarien Ostfennoskandiens I-IV, utkom 1960-63. Av andra arbeten kan nämnas studier av mollusker samt utvecklingsfysiologiska undersökningar i Nobelpristagaren Hans Spemanns laboratorium. (Kristian Donner)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), zoologer, zoologi
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Zoologi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg