Luther-Agricola-sällskapet Tillbaka

Luther-Agricola-sällskapet (Luther-Agricola-Seura), teologiskt sällskap, grundat 1940 med Helsingfors som hemort. Sällskapet utger teologisk litteratur i huvudsak på engelska och tyska inom företrädesvis systematisk teologi och kyrkohistoria. Luther-Agricola-sällskapet har numera två skriftserier: Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft (Publications of the Luther-Agricola Society) på utländska språk och Studia Missiologica et Oecumenica Fennica i huvudsak på finska. Sällskapet ansvarar dessutom för institutionens för systematisk teologis serie Systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja. Det utger 2-3 publikationer om året, till stor del doktorsavhandlingar och rapporter från vetenskapliga konferenser. Antalet medlemmar är ca 160 (2005). Medlemsorganisation i Vetenskapliga samfundens delegation. (Lorenz Grönvik)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg