Lundahl, Amélie Tillbaka

Lundahl, Helga Amélie (f. 26/5 1850 Uleåborg, d. 20/8 1914 Hfrs), målare. Lundahl studerade 1872 -74 vid Finska konstföreningens ritskola och 1877-81 med statsstipendium i Paris under ledning av Tony Robert-Fleury och Gustave Courtois. Hon ställde ut första gången 1874 och debuterade på Salongen i Paris 1880. Lundahl var en av adertonhundratalets mest begåvade målarinnor i Finland; hon målade med bravur motiv särskilt från Bretagne och Normandie, där hon vistades fram till 1885. Motiven därifrån var ofta strandlandskap, interiörer och flera studier av en ung bretagniska.

Efter åren i Frankrike vistades Lundahl en period i Sverige, och i början av 1900-t. befann hon sig i Italien. Hemma i Finland på 1890-talet målade Lundahl landskap med björkdungar och läsande, målande eller mediterande figurer, men livnärde sig även som porträttmålare. Lundahl verkade 1874-76 som lärare vid Finska konstföreningens ritskola. En stor retrospektiv utställning av Lundahls konst hölls 1998 i hennes hemstad Uleåborg. (P.M. Montonen, A.L., 1998)

Hennes bror Arthur Lundahl (1844-79) var från 1872 en uppburen skådespelare vid Finska teatern i Helsingfors. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), målare (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Konst
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg