Lumparn Tillbaka

Lumparn, genom meteoritnedslag bildad innanfjärd i s.ö. Åland, begränsad av Fasta Åland, Lemland och Lumparland. Formationen har utforskats sedan 1931 och redan 1979 misstänkte man att Lumparn var en krater, men det kunde bevisas först 1993. Största djupet är ca 35 m, medeldjupet är ca 20 m. Lumparn har flack botten, bestående av jotnisk sandsten och östersjökalk. Fjärden har flera djupt inskurna vikar, bl.a. det 4 km långa Slottssundet, som når fram till Kastelholm, och Färjsundet. (N.O. Bergquist, L. hav eller bygd, 1959)

Lumparn

Lumparn har formen av en fyrkant med sidor på ca 10 km och endast några små öar, och avviker därmed mycket från den övriga åländska arkipelagen. Karta: Arttu Paarlahti.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi