Londen, Anne-Marie TillbakaLonden, Agnes Anne-Marie (f. 10/9 1938 Hfrs), språkforskare, fil.dr 1989. L. var lektor i svenska vid Svenska social- och kommunalhögskolan 1974–93 och högskolans prorektor 1990–92. Sin doktorsavhandling skrev hon som forskningsassistent vid Finlands Akademi 1985–88 och disputerade 1989 på Litterärt talspråk. Studier i Runar Schildts berättarteknik med särskild hänsyn till dialogen. L. var 1994–98 biträdande professor och 1998–03 professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon har gjort en banbrytande insats för samtalsforskningen i Finland och skrivit ett flertal artiklar i ämnet samtalsanalys, bl.a. en introduktion till ämnet i Folkmålsstudier 36/1995. Åren 1990–95 var hon ansvarig ledare för projektet Svenska samtal i Helisngfors och 2000–06 vetenskapligt ansvarig för ett delprojekt inom det svensk-finländska projektet Samtalsspråkets grammatik. L. har (tillsammans med Elisabet Engdahl) givit ut boken Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal (2007).

L. har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag med anknytning till språk och kultur. Åren 1982–94 var hon redaktionssekreterae för Nya Argus, 1982–88 medlem av Svenska språknämnden i Finland, 1991–92 ordförande i direktionen för Brages urklippsverk, 1993–99 dess vice ordförande, 1993–95 vice ordförande i Föreningen för nordisk filologi.

L. valdes till korresponderande medlem i Svenska litteratursällskapet i Finland 1999. Doktorsavhandlingen belönades med Statsrådet Mauritz Hallbergs pris (Hallbergska priset) 1991. (Ann-Marie Ivars)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg