Lönnström, Teresia Tillbaka

Lönnström, Valborg Teresia (f. 13/12 1895 Hangö, d. 4/11 1986 Hfrs), företagsledare. Hennes man Rafael Lönnström grundade under mellankrigstiden vapenindustrier i Hfrs och Raumo. När denne och hans två kompanjoner gick bort på 1940-talet flyttades ansvaret för bolagen över på Lönnström. Vid en fusion 1971 bildades Lönnström Oy, som dock två år senare såldes till Huhtamäki Oy. I samband med försäljningen donerade Lönnström ett betydande belopp till Suomen kulttuurirahasto. Hon grundade även testamentariskt Teresia och Rafael Lönnströms stiftelse, som upprätthåller ett museum och ett konstmuseum i Raumo.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg