Lönnqvist, Sebastian Tillbaka

Lönnqvist, Sebastian Bertil (f. 26/6 1969 Hfrs), arkitekt. Lönnqvist driver en småskalig men mångsidig arkitektverksamhet som delägare i arkitektbyrå Erat Ab, främst känd för sina ekologiskt inriktade byggnader. Han har företagit ett flertal studieresor bl.a. som stipendiat i Alaska och Barcelona samt deltagit i Suomen kulttuurirahastos projekt för dokumentering av fenno-ugrisk träbyggnadstradition i Karelen 1996, 1997 och 1998. Lönnqvist har planerat bl.a. fastighetsrenoveringar, villor och småhusområden, tjänstgjorde 2000-02 som ämneslärare i arkitekturhistoria vid Tekniska högskolan. Tillsammans med byggmästare Ari Laamanen inköpte han 2003 Söderskärs fyr i Sibbo för privat bruk. (Patrick Eriksson)





Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg