Lindberg, Werner Tillbaka

Lindberg, Fredrik Werner (f. 17/8 1852 Sund, d. 10/2 1909 Hfrs), ingenjör och ämbetsman. Lindberg anställdes 1881 vid Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, var överingenjör 1893-1906 och utnämndes sistnämnda år till överdirektör vid ämbetsverket. Han blev bl.a. genom talrika studieresor utomlands en framstående expert på hamnbyggnad och andra vattenbyggnadsfrågor; till de anläggningar som projekterats av honom hör Hangö och Mäntyluoto hamnar. Lindberg blev 1908 senator och chef för kommunikationsexpeditionen.

Hans bror, ingenjören Karl Johan Lindberg (1851-1921), tjänstgjorde 1879-1917 vid Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna och vann rykte som en av landets främsta brokonstruktörer; han ritade bl.a. inemot 250 järnvägsbroar. (Finlandssvenska tekniker II-III, 1924, 1925)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg