Levander, Kaarlo TillbakaLevander, Kaarlo Mainio (f. 1/11 1867 Lovisa, d. 7/12 1943 Hfrs), biolog, fil.dr 1894. Levander utnämndes 1894 till docent i zoologi vid Helsingfors universitet och var professor 1910-35. Han företog forskningsfärder bl.a. till Vita havet (1887) och Röda havet (1894-95), men ägnade sig främst åt utforskandet av Finlands lägre vattenfauna. Av Levanders arbeten kan nämnas Materialien zur Kenntnis der Wasserfauna in der Umgebung von Helsingfors (3 bd, 1894-99), med bl.a. iakttagelser om avloppsvattnets inverkan på faunan, och hans hällkarsundersökningar i Zur Kenntnis des Lebens in den stehenden Kleingewässern auf den Skäreninseln (1900).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg