Leppo, Markus Tillbaka

Leppo, Markus (f. 22/9 1934 Viborg, d. 28/4 1994 Hfrs), fotograf, journalist. Leppo verkade 1957-58 som bildredaktör vid Helsingin Sanomat och därefter som frilansförfattare och -fotograf. Han framträdde också som bildkonstnär; speciellt hans fotografier av rivna affischer från 1960-talet står nära tidens informalistiska konst. Känd för en större publik blev Leppo tack vare sina böcker och fotoutställningar av finländska fattiggubbar. Ett multivisionsprogram på Leppos fotografier av fattiggubbar visades i Amos Andersons konstmuseum 1973, och åren 1978-79 presenterades fotoutställningen i de nordiska länderna. Leppo publicerade boken Vaivaisukot - Finnish pauper sculptures 1967 och Suomen vaivaisukot - Finlands fattiggubbar 1979; Forssa - rapport om en växande stad 1971; vidare en rad fotoböcker om Helsingfors, bl.a. 1972, och Talonpoikaistalot - Bondgårdar, bondarkitekturens försvinnande skönhet. Vid sidan av gamla bondgårdar, dokumenterade Leppo i bild även gamla kiosker - även de en försvinnande form av arkitektur. Han tog initiativet till Föreningsbankens samling av internationell fotokonst och verkade fr.o.m. 1984 som dess intendent. Arbeten av honom finns bl.a. i Museum of Modern Art i New York. (Bengt von Bonsdorff)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), fotografer (bildkonstnärer)
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Fotografering och film
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg