Lehén, Tuure Tillbaka

Lehén, Thure (Tuure) Valdemar (f. 28/4 1893 Jämsänkoski, d. 12/10 1976 Hfrs), politiker och revolutionsteoretiker. Lehén anslöt sig 1908 till socialdemokratiska partiet, verkade under kriget 1918 som folkkommissariatets sekreterare och deltog senare detta år i kommunistpartiets konstituerande möte i sovjetisk landsflykt. Han erhöll därefter militär utbildning i Röda armén och avancerade till överste samt innehade olika befattningar inom den internationella kommunistiska rörelsen.

På 1920- o. 30-talen vistades Lehén i egenskap av revolutionsexpert på falskt pass mycket i Tyskland o.a. västeuropeiska länder, deltog 1936-38 i spanska inbördeskriget, var 1940-45 rektor för universitetet i Petrozavodsk, men återvände sistnämnda år till hemlandet och var sedan fram till 1955 litterär chef vid förlaget Kansankulttuuri. Under vinterkriget var han inrikesminister i O.V. Kuusinens Terijokiregering. Efter återkomsten till hemlandet var han en grå eminens inom kommunistpartiet, men kunde inte öppet delta i politisk verksamhet, eftersom han - uppenbarligen av försiktighetsskäl - beviljades finskt medborgarskap först 1969.

Lehén betraktades som en av de främsta experterna på revolutionens taktik, bl.a. tack vare skriften Der Weg zum Sieg som han under pseudonymen Alfred Langer publicerade i Leningrad 1926 (fi. övers. Voiton tie, 1932). På äldre dagar var han en flitig skriftställare och översättare. Var 1922-33 gift med Hertta Kuusinen, med vilken han hade en son.

LehenTuureLehén, Tuure. Yrkesrevolutionären som aldrig fick chansen att tillämpa sitt kunnande i hemlandet. Folkets arkiv, Y. Lintunen.Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg