Laxpojo Tillbaka

Laxpojo, fi. Laakspohja, egendom i Lojo stad, belägen vid en vik av Lojo sjö. Godset uppkom 1556 genom sammanslagning av fem bondgårdar till en kungsgård och innehades som frälse av ätten Boose från 1569 till 1680-talet, då egendomen blev ett dubbelt berustat säteri. Gården ägdes under större delen av 1700-talet av ätten Armfelt, bytte under 1800-talets första hälft ägare flera gånger och innehades 1846-1905 av ätten Linder ( Linder, Hjalmar). Nuvarande ägare (sedan 1911) är familjen van Gilse van der Pals. Huvudbyggnaden, uppförd 1913-14 enligt ritningar av V. och I. Thomé, omges av en parkanläggning. Egendomens totalareal är i dag 900 ha, varav 200 ha åker. (Herrgårdar i Finland 1, 1928; G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland I, 1939; R. Ahlbäck, Gods och herresäten i Finland, 1946)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
herrgårdar, historia
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Boende
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi