landskapsplan Tillbaka

landskapsplan (tid. regionplan), utgör det högsta styrande planinstrumentet för större områdeshelheter eller flera kommuner i ett landskap. Angående uppgörande av l. stipuleras i markanvändnings- och byggnadslagen som trädde i kraft 2000 byggnadslagstiftning). L. uppgörs av landskapsförbunden och består i allmänhet av en karta, där områdets viktigaste funktioner anvisas med varierande symboler samt en detaljerad beskrivning med bifogade natur- o.a. utredningar. (Patrick Eriksson)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter