lagutskottet Tillbaka

lagutskottet, permanent riksdagsutskott, har till uppgift att behandla ärenden som gäller allmän lag, i praktiken främst frågor i anknytning till familje-, kvarlåtenskaps-, associations-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt samt allmänna domstolar och förvaltnings- och specialdomstolar. Vidare behandlar utskottet frågor som gäller militär rättsvård, fångvård samt tryck- och mötesfrihet. Det består i likhet med övriga permanenta fackutskott av 17 medlemmar och 9 ersättare.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi