Lagercrantz, Eliel Tillbaka

Lagercrantz, Eliel (f. 26/12 1894 Mola, Viborgs l., d. 11/7 1973 Hfrs), filolog. Lagercrantz disputerade 1927 på en avhandling om samiskan och var 1937-64 docent i lapska språket vid Helsingfors universitet. Han gjorde sig ett namn som utforskare av samiskan och bedrev omfattande fältforskningar på Nordkalotten, vilket bl.a. resulterade i en rad stora ordböcker och grammatikaliska verk. 1954 utgav Lagercrantz ett digert arbete om utvecklingspsykologin, Sielunelämän kehitys. Erhöll professors titel 1965.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg