Lagerborg, Signe Tillbaka

Lagerborg-Stenius, Signe (f. 4/4 1870 Hfrs, d. där 15/7 1968), arkitekt, utexaminerad från Polytekniska institutet 1892, därtill även utbildad teckningslärarinna vid Helsingfors universitet, kusin till Rolf Lagerborg. Efter studieresor till Sverige, Danmark och Mellaneuropa fick hon som första kvinnliga arkitekt tjänst vid Överstyrelsen för allmänna byggnaderna, där hon arbetade 1892-1905. Efter giftermål med kollegan Gunnar Stenius arbetade hon på dennes byrå och hade samtidigt egen privat praktik samt verkade därtill som teckningslärare vid Hantverksskolan. Som arkitekt hos Barnavårdsföreningen i Finland ritade hon fyra byggnader, vilka alla är bevarade, d.v.s. ett barnhem i Berghäll (1895), senare även barnträdgård och mödrahem på samma tomt, samt ett skyddshem för barnkonvalescenter i Bortre Tölö (1910), som ännu idag används som daghem. Hon planerade vidare Ljungbo sanatorium i Hangö (1910). Lagerborg deltog aktivt i det politiska livet bl.a. som medlem av stadsfullmäktige i Hfrs 1926-30 och 1933-44 (SFP). (Patrick Eriksson) LagerborgSigneLagerborg, Signe. Skyddshemmet i Tölö för rehabilitering av barnkonvalescenter byggdes 1910, då Lagerborg arbetade för Barnavårdsföreningen i Helsingfors. Byggnaden har sedermera blivit om- och tillbyggd i olika repriser. Foto: Schildts bildarkiv, T. Ørsted.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 15.02.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 15.02.2011 av Johan Lindberg