Lagerborg, Robert Tillbaka

Lagerborg, Robert Olof (f. 24/11 1835 Uleåborg, d. 5/11 1882 Hfrs), tidningsman. Lagerborg utexaminerades 1854 från kadettskolan i Fredrikshamn och tjänstgjorde sedan i Ryssland samt vid Finska gardet. Han deltog i oppositionen mot januariutskottet våren 1861 och anhöll därefter om avsked från aktiv militärtjänst som stabskapten. Lagerborg slog sedan in på publicistbanan och medverkade som redaktör i det liberala veckobladet Papperslyktan. Vid samma tid författade han några biografier över 1808 års krigare, vilka utkom 1862 under titeln Porträtter till Fänrik Ståls Sägner. Författarens namn var visserligen inte utsatt, men ryktet om att det var Lagerborg spred sig snabbt.

Lagerborg var följande år med om att grunda Helsingfors Dagblad, som han sedan i egenskap av huvudredaktör 1865-82 upparbetade till Finlands första moderna tidning. Lagerborg hörde till liberalismens främsta förkämpar, bl.a. vid lantdagarna, där han som huvudman för sin ätt inom ridderskapet och adeln deltog i samtliga ständermöten 1863-82. Han spelade en viktig roll som opinionsbildare inom Finlands politiska liv och var vid sidan av Leo Mechelin en av de främsta tillskyndarna av värnpliktslagen 1878; deltog även i utarbetandet av det s.k. liberala programmet 1880. (J. Ahrenberg, Människor som jag känt III, 1908; L-F. Landgrén, För frihet och framåtskridande: Helsingfors Dagblads etableringsskede 1862-1864, 1995) (Lars-Folke Landgrén)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg