Laasonen, Pentti TillbakaLaasonen, Pentti (f.1916)

Laasonen, Pentti (f. 24/12 1928 Kides), kyrkohistoriker, teol.dr 1967. Laasonen prästvigdes 1955 och verkade 1954-70 som äldre lektor i bl.a. religion och psykologi i Outokumpu och Nyslott. Han var 1971-1976 docent i Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria vid Helsingfors universitet, 1976-89 bitr. professor och 1980-92 professor. I sin forskning har Laasonen speciellt ägnat sig åt den lutherska kyrkan i tidigmodern tid; bland arbeten märks Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen täysortodoksia (1977), Pappisvirkojen täyttö Suomessa myöhäiskaroliinisena aikana (1983) och Luterilaisuus Rooman ja Geneven välissä (1998), som behandlar lutherdomens identitetskris under sent 1500-t.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg