Kyrklund, Harald Tillbaka

Kyrklund, Harald (f. 13/4 1881 Raumo, d. 18/8 1965 Hfrs), ingenjör och kemist. Kyrklund var 1917-49 professor i maskinbyggnad vid Tekniska högskolan, och förestod 1929-32 professuren i samma ämne vid Åbo Akademi. Som emeritus fortsatte han den undervisning vid Tekniska läroverket i Hfrs som han hade inlett 1940. Kyrklund bidrog till konstruktionen och tillverkningen av inhemska explosionsmotorer av olika slag samt utvecklade även bl.a. lokomobiler, torkar och kylanläggningar. Han utarbetade också inhemska bränslesurrogat, som blev till stor nytta för bil- och flygtrafiken under krigsåren.





Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), kemister
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Kemi
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg