Kvist, Hans-Olof Tillbaka

Kvist, Hans-Olof Samuel (f. 27/10 1941 Hfrs), teolog, prästvigd 1965, teol.dr 1978. Kvist var knuten till Åbo Akademi sedan 1960-talet, lektor i systematisk teologi 1977-88, professor i samma ämne 1988 och innehavare av professuren i dogmatik från 1997-2005. Kvist har i sin forskning ägnat stort intresse åt lutherdomens grundbegrepp med tonvikt på etiska frågor. Religionsfilosofiska ämnen behandlas i en rad skrifter på svenska, tyska och engelska, där han granskar inte minst Immanuel Kants teologiska tänkande. (Gustaf Widén)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg