Kvinnoorganisationernas centralförbund Tillbaka

Kvinnoorganisationernas centralförbund (Naisjärjestöjen keskusliitto, NJKL), Hfrs, gr. 1911. Det politiskt obundna och tvåspråkiga centralförbundet arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna och speciellt jämställdheten mellan män och kvinnor. K. vill bl.a. förbättra jämställdheten särskilt på de finländska arbetsplatserna och motarbeta våld mot kvinnor. Dessutom vill centralförbundet förebygga kvinnohandel och prostitution. K:s verksamhet finansieras av undervisningsministeriet, privata stiftelser, medlemsorganisationer och näringslivet.

Till Kvinnoorganisationernas centralförbund hör 61 medlemsorganisationer med sammanlagt ungefär 400 000 medlemmar (2010). Centralförbundet. är medlem i Kvinnoorganisationer i samarbete och via den medlem i European women's lobby (EWL).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi