Kvinnoorganisationer i samarbete Tillbaka

Kvinnoorganisationer i samarbete (Naisjärjestöt yhteistyössä, Nytkis), Hfrs, grundades 1988 (registrerades 2002) som ett samarbetsorgan över partigränserna. Till Kvinnoorganisationer i samarbete anslöt sig de politiska partiernas kvinnoorganisationer, kvinnosakförbundet Unionen och Kvinnoorganisationernas centralförbund, senare även Sällskapet för kvinnoforskning i Finland. Sammanslutningen är en central aktör i kvinnopolitiska frågor både i hemlandet och på det internationella planet. Den arbetar för att förbättra kvinnornas ställning och för att förverkliga en verklig jämställdhet mellan könen samt befrämja rättvisa i samhället, bevakar kvinnornas rättigheter genom att följa upp lagstiftning, beslutsfattande och forskning, samt tar ställning i politiken och i olika samhällsfrågor ur kvinnoperspektiv.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi