kulturutskottet Tillbaka

kulturutskottet, permanent riksdagsutskott, handlägger ärenden som rör uppfostran och utbildning, vetenskap och konst, allmän kulturverksamhet, idrott och ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd. Utskottet behandlar därtill Riksdagsbibliotekets berättelse.

Kulturutskottet har i likhet med de övriga fackutskotten 17 medlemmar och 9 ersättare.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi