Kuhlbäck, Börje Tillbaka

Kuhlbäck, Börje Waldemar (f. 18/1 1924 Hfrs), med.o.kir.dr 1957, specialist i invärtes medicin 1961 och i nefrologi 1979. Kuhlbäck tjänstgjorde från 1954 vid IV medicinska kliniken vid Helsingfors universitet. Han var med om att där grunda den första avdelningen för njursjuka i Finland och kom att verka vid denna hela sitt professionella liv, 1966-86 som avdelningsöverläkare. Han var ordförande i Finlands nefrologförening 1969-72, i Dialyspatientföreningen 1967-68, i Njursjukdomsförbundet 1971-76 och 1984, i Njurstiftelsen 1982-84 och i Samfundet Liv och hälsa 1986-93. Kuhlbäck är den moderna nefrologins banbrytare i vårt land. Tillsammans med kirurgen Björn Lindström är han initiativtagare till njurtransplantationsverksamheten i Finland. Utsågs 1996 till hedersledamot av Finska läkaresällskapet och erhöll professors titel 2000. (Bror-Axel Lamberg)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
ägare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg