Krogius, Birger Tillbaka

Krogius, Birger Jarl (f. 9/12 1901 Hfrs, d. där 18/9 1997) skeppsredare. Efter studentexamen skaffade sig Krogius sjöpraktik under en rundresa till Australien med finländska skolskeppet Favell och avlade därefter diplomekonomexamen vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors samt studerade vid London School of Economics. Åren 1927-1968 var han vd i familjeägda rederiet Ab Oceanfart Oy och dessutom 1939-47 i Finland-Sydamerika Linjen Ab. Sin mest betydande insats inom rederinäringen gjorde Krogius när han som vd i Finska ångfartygs aktiebolaget 1946-1969 följde de spår hans far Lars (d.y.) och farfar Lars (d.ä.) Krogius hade dragit upp på samma position. Nu gällde det emellertid för rederiet att bygga upp flottan efter förödande krigsår och tunga krigsskadeståndsleveranser, som åderlåtit bolagets bästa tonnage.

Krogius var även medlem av styrelserna eller förvaltningsråden i olika centrala sjöfartsorgan i Finland samt ordförande för Finlands rederiförening i flera repriser och president för The Baltic & international maritime conference. Segelsport och långturer till sjöss var hans stora intresse. Krogius efterträdde 1951 Henrik Ramsay som kommodor för Nyländska jaktklubben och nedlade ett betydande arbete inför klubbens 100-årsjubileum 1961 som firades bl.a. med en stor regatta. Erhöll kommerseråds titel 1952. (Thure Malmberg)

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg