Krogius, Ali Tillbaka

Krogius, Frans Ali Bruno (f. 7/11 1864 Hfrs, d. där 12/5 1939), läkare, med.o.kir. dr 1892, brorson till Lars Krogius d.ä. Krogius var 1890-94 assistent vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors, blev 1893 docent och var 1901-29 professor i kirurgi vid Helsingfors universitet samt överläkare vid nämnda sjukhus. Han publicerade en stor mängd vetenskapliga arbeten från snart sagt hela den dåtida kirurgins fält. Krogius intresserade sig särskilt bl.a. för urinvägarnas och bukorganens kirurgiska sjukdomar; hans lärobok Urinvägarnas kirurgiska sjukdomar (1898) utkom i fyra upplagor och nyttjades allmänt som akademisk kursbok i Norden. En stor upptäckt var, att den bakterie, som i dag heter Escherichia coli, är den vanliga orsaken till urinvägsinfektioner. Vidare utvecklade han en ännu använd metod att korrigera habituell patellaluxation (knäskålen går ofta ur led). Krogius åtnjöt stort internationellt anseende och skrev som emeritus Finska läkaresällskapets hundraårshistorik och Kirurgins historia i Finland intill 1900 (utk. 1938). Han var en oförskräckt operatör och gjorde en viktig insats också som klinisk lärare. (T.G. Nyström, Finländska gestalter IX, 1971)KrogiusA.jpg

Krogius, Ali. Publicerade en stor mängd vetenskappliga arbeten från snart sagt hela den dåtida kirurgins fält. Foto: Åbo Akademis bildsamlingar.
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi