Kriminalmuseet Tillbaka

Kriminalmuseet. I anslutning till den centrala brottsundersökande polismyndigheten inrättades på 1930-t. ett särskilt k. att användas för polisens interna bruk, närmast i undervisningssyfte. Museets samlingar omfattar bl.a. brottsredskap o.a. föremål med anknytning till mera uppseendeväckande fall, som insänts av polismyndigheterna runtom i landet. K., som finns i Vanda, lyder under centralkriminalpolisen.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi