Krigsarkivet Tillbaka

Krigsarkivet, försvarsmaktens centralarkiv till 2008, Hfrs, gr. 1918. Krigsarkivet tog emot, förvarade och skötte handlingar från de militära myndigheternas tjänstearkiv samt enligt särskilda beslut även andra allmänna och privata handlingar från det militära området. Det omfattade finska militärens arkiv från åren 1812-1907 och uppbådsverkets handlingar från åren 1880-1905, material från kriget 1918, perioden mellan världskrigen, andra världskriget och tiden efter kriget. En stor arkivhelhet bildades av handlingarna från krigen 1939-45, som omfattar bl.a. Högkvarterets, truppslagsstabernas, armékårernas och divisionsstabernas arkiv samt inemot 25 000 krigsdagböcker. I Krigsarkivet förvarades även skyddskårsorganisationens, Lotta Svärd-organisationens, Jägarförbundets och Finlands vapenbrödraförbunds arkiv jämte olika privatpersoners arkiv och handlingar rörande de s.k. frändefolkskrigen. Samlingarna omfattade 2005 ca 45 hyllkilometer. Krigsarkivet var från 1945 inrymt i en 1883-85 uppförd byggnad vid Brobergskajen i Kronohagen (urspr. spannmålsmagasin för de ryska trupperna) men flyttades på 1990-talet till Sörnäs. Sedan 2008 är krigsarkivet en del av Riksarkivet. (J. Kronlund, The institute of military science 1918-1989, a brief history, 2000)
Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 17.01.2012 av Johan Lindberg
Uppdaterat 17.01.2012 av Johan Lindberg