Kråkström, Erik Tillbaka

Kråkström, Erik Emil (f. 22/9 1919 Jakobstad, d. 13/1 2009 Borgå), arkitekt. Kråkström utexaminerades 1948 från Tekniska högskolan och arbetade en kort tid hos Yrjö Lindegren, varefter han grundade egen arkitektbyrå 1950 (tills. m. A. Korhonen 1954-63). K. har planerat flera framträdande projekt i Svenskfinland, av vilka kan nämnas Kårkulla centralanstalt och bostadsområde i Pargas (1964-65), kyrkorna i Kaskö (1965) och Sideby (1974) samt Mattlidens gymnasium (1977) i Esbo. Han stod även för den arkitektoniska urformningen bl.a. av Kaukas fabriker i Villmanstrand och kärnkraftverken i Lovisa samt utarbetade 1951-54 en stomplan för de centrala delarna av Helsingfors i samarbete med Yrjö Lindegren och har senare uppgjort stadsplaner för flera städer i Finland. Ett av hans intressantaste arbeten är ombyggnaden av Finska sjöekipagets kaserner på Skatudden i Hfrs (1989), vars tidigare obyggda byggnadsflygel han nu rekonstruerade i ursprunglig empirestil och på detta sätt kompletterade den av Engel ritade byggnaden från 1819, 1836 och 1838. Kråkström var 1968-70 medlem av och ordförande för statens arkitekturkommission. Han har i sin arkitektur eftersträvat en samordning av vår tids formspråk med finländsk byggnadskultur och bildkonst. Erhöll professors titel 1975. (Patrick Eriksson)
Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), arkitekter
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Arkitektur
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg