Korsholms län Tillbaka

Korsholms län, föreslaget namn på ett svenskt län i Österbotten. I samband med nyregleringen av länsindelningen i Österbotten och mellersta Finland framstod det på finlandssvenskt håll som en naturlig åtgärd att sammanföra de svensk- och tvåspråkiga delarna av Vasa län till ett särskilt län. Tanken på ett svenskt län i Österbotten dök första gången upp 1918, förordades i ett kommittébetänkande under mellankrigstiden och aktualiserades på nytt efter andra världskriget, då Svenska folkpartiets riksdagsgrupp inlämnade flera motioner i saken. Paasikivis regering framlade 1945 en proposition till ny länsindelning, enligt vilken bl.a. K. skulle bildas. Riksdagen godkände förslaget, men lade det vilande över nyval. I den nya riksdagen vann projektet inte tillräckligt understöd, varför det förföll. Saken var senare aktuell bl.a. våren 1955. - Om det gamla K., se Korsholms slott.

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: Main.DataConverter
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 04.05.2009 av Main.DataConverter
Uppdaterat 04.05.2009 av Main.DataConverter

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi