Konkordiaförbundet Tillbaka

Konkordiaförbundet, organisation med uppgift att understöda unga studerande kvinnor, bildades 1885 på initiativ av bl.a. Rosina Heikel och Fanny Palmén. Efter 1864, då ogifta kvinnor kunde bli myndiga och de formella hindren för kvinnor att studera och inneha tjänst småningom avlägsnades, öppnade sig nya möjligheter till utbildning och arbete. Många kvinnliga studerande hade dock svårt att finansiera sina studier. Konkordiaförbundet grundades enligt förebild av Fredrika-Bremer-förbundet i Sverige för att ge dem ekonomisk hjälp. Förbundet delades 1914 på språklig grund, varvid Suomalainen konkordia-liitto (gr. 1919) och Svenska konkordiaförbundet (gr. 1917) uppstod. Förbunden delar årligen ut stipendier. (A. Ottelin, K., 1988; E. Aalto, Suomalainen konkordia-liitto: 75 vuotta naisten opintojen tukena, 1995)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg