kommunikationsutskottet Tillbaka

kommunikationsutskottet, permanent riksdagsutskott, har till uppgift att behandla frågor som gäller väg-, järnvägs- och insjötrafik samt luft- och sjöfart, transporträttigheter och arbetstidsbestämmelser inom transportbranschen - till den del de berör trafiksäkerheten - vidare posten, datatrafiken, radio- och tv-verksamhet och övriga telekommunikationer samt Rundradion. Kommunikationsutskottet består i likhet med de övriga permanenta fackutskotten av 17 medlemmar och 9 ersättare.

Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg