Kolster, Rudolf TillbakaKolster, Karl Rudolf Fredrik (f. 2/7 1865 Hfrs, d. där 14/2 1918), läkare, med.o.kir. dr 1892, son till Rudolf Kolster d.ä. Kolster var 1893-1905 docent i patologisk anatomi vid Helsingfors universitet och utnämndes sistnämnda år till e.o. professor i mikroskopisk anatomi. Han undersökte särskilt hjärtats kransartärer, det centrala nervsystemet och embryoutvecklingen samt utgav ett flertal vetenskapliga arbeten, som hänför sig till dessa områden, bl.a. Studien über das zentrale Nervensystem I-II (1899-1900) och Weitere Beiträge zur Kenntnis der Embryotrophe I-IV (1907-10).

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), läkare
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Vård och medicin
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg