Koivulehto, Jorma Tillbaka

Koivulehto, Jorma Juhani (född 12/10 1934 Tammerfors, död 23/8 2014 Helsingfors), filolog, fil.dr 1971. Som bitr. professor 1973-83 och professor i germansk filologi vid Helsingfors universitet 1983-98 ägnade sig Koivulehto åt forskning i indoeuropeiska lånord i finska språket och fortsatte därmed den historisk-komparativa forskningstradition som i Finland har sitt ursprung i sent 1700-tal. I en serie skrifter, bl.a. Indogermanisch-Uralisch: Lehnbeziehungen oder (auch) Urverwandschaft? (1994) och Zur indogermanisch- germanischen kontinuität in der Nachbarschaft der Finnougrier (1995), lade Koivulehto fram en teori om åldersskiktningen av lånord som innebär att tidigare uppfattningar om de indoeuropeiska lånordens art och omfattning i finskan kunnat revideras, liksom även synen på Finlands förhistoria. De äldsta lånorden går tillbaka till bronsåldern, vilket indikerar att finnar vid denna tid var bosatta vid Östersjön. - Koivulehto innehade 1988-93 en prestigefylld post som forskarprofessor vid Finlands Akademi. (Ann-Marie Ivars/red.)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
personer (individer), finska, filologi, lånord, indoeuropeiska språk
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Språk
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 11.04.2016 av Johan Lindberg