Kökar Tillbaka

Kökar, kommun i Ålands sydöstra skärgård. Areal 58 km2, invånare 259 varav 90,7 % svenskspråkiga (2010).

Kökar, som är Ålands och Finlands sydligaste kommun, består mestadels av karga gnejs- och granitklippor, men ställvis finns yppiga lövskogsområden. S. om huvudlandet, som egentligen består av sex öar (åtskilda av smala sund), sträcker sig en rikt utvecklad skärgård fram till Utö i s.o. I n. utbreder sig Kyrkogårdsöarkipelagen, en fortsättning av Sottunga. Invånarna är fördelade på fem byar, den största byn, Karlby, är belägen vid sundet mellan Karlbylandet och Finnö. Kökar har färjförbindelse med Långnäs på Fasta Åland.

Kökar är nämnt redan 1250, bosättningen är av uråldrigt datum (öarna anses ha varit bebodda redan under första årtusendet f.Kr.). Lämningarna av en bronsåldersby på huvudön är unika i Norden (Otterböte). Från 1470-talet fanns ett franciskanerkloster på Hamnö nära den plats där Kökar kyrka nu står. Klostret raserades dock under reformationstiden, och resterna användes som byggnadsmaterial vid uppförandet av kyrkan (invigd 1784). En klosterkällare iståndsattes på 1970-talet och invigdes till kapell 1979, då Franciskusdagarna, en årlig ekumenisk kyrkofest, började firas. Till turistattraktionerna hör vidare det märkliga Källskär i yttre havsbandet.

Kökar omtalas 1544 som kapell under Föglö och blev självständig församling 1908. (R. Ahlbäck, Näringslivet och dess organisation i en skärgårdssocken, 1955; U-L. Lundberg, K., 1976, Franciskus i Kökar, 1985; K. Gäddnäs/G. Nordlund, Ytterst: Kökar mitt i havet, 2005)


KoekarKökar. Karta: Arttu Paarlahti. Källa för areal- och befolkningsuppgifter: Statistikcentralen.

hav.jpgKökar. Brudhälls hotell och restaurang ligger mitt på den vackra ön, som med sin unika natur och många sevärdheter har blivit ett populärt mål för i synnerhet båtturister. Foto: Lehtikuva Oy, B. Åberg.

KKAR.jpg

Bildkälla: Finl. kommunförbund.


Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 21.11.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 21.11.2011 av Johan Lindberg