Kersten, Felix Tillbaka

Kersten, Felix (f. 30/9 1898 Dorpat, d. 19/4 1960 Düsseldorf), massör. Kersten kom till Finland med Östersjödivisionen 1918, stannade kvar i landet och blev finländsk medborgare 1920. Han reste 1922 till Tyskland och erhöll efter studier för en kinesisk lärare 1925 diplom i fysioterapi. Kersten blev snart en fysioterapeut på modet i Mellaneuropa med kontakter bl.a. till nederländska kungahuset; till hans patienter hörde även italienska utrikesministern Ciano och den amerikanske finansmannen John Pierpoint Morgan.

Kersten städslades 1939 som SS-riksledaren Heinrich Himmlers "livläkare" och kunde i denna egenskap göra bl.a. Finland (erhöll finl. medicinalråds titel 1941), Holland och Sverige värdefulla tjänster. Han ledsagade Himmler under dennes resa till Finland sommaren 1942, en resa som främst var av rekreationsnatur. Riksledaren hade av Kersten fått uppfattningen att solbad på finländska klippor vid vatten hade en särskilt gynnsam "hälsomagnetisk" effekt.

Under andra världskrigets slutskede, då Kersten var verksam i Stockholm, lyckades han tack vare sitt inflytande över Himmler utverka att ett stort antal judar i koncentrationslägren undgick den död Hitler hade gett order om när de allierade nalkades. I sina 1947 på svenska, finska och engelska publicerade memoarer överdrev han dock uppenbarligen starkt sina insatser; bl.a. hävdade han att de finländska judarna hade honom att tacka för sin räddning, en uppgift som finländsk forskning inte har accepterat. Kersten blev 1953 svensk undersåte. (A. Besgen, Der stille Befehl, 1960; J.H. Waller, Paholaisen parantaja, 2004)

Aktörer
utgivare: Svenska folkskolans vänner
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg

Svenska folkskolans vänner rf
Annegatan 12
00120 Helsingfors
09 6844 570
sfv@sfv.fi