Karuna gård Tillbaka

Karuna gård, egendom i närheten av Karuna kyrka i Sagu. Den blev frälse i mitten av 1500-talet; ägare var då slottsfogden Henrik Simonsson. Karuna gård gick sedan den övertagits av Henrik Simonssons svärson Johan Boose i arv i dennes släkt till mitten av 1600-talet. I ägolängderna påträffas senare medlemmar av flera högadliga ätter (Horn, Fleming m.fl.), biskop Johannes Gezelius d.y. och dennes adliga efterkommande med namnet Olivecreutz, som ägde Karuna gård fram till 1837. Gården övergick i ofrälse händer i mitten av 1800-talet. Den ståtliga slottsliknande huvudbyggnaden i tegel och gråsten är uppförd i mitten av 1500-talet. Över ingången finns en vapentavla med årtalet 1566. Totalarealen är i dag 218 ha, varav drygt 60 ha åker. Herrarna på Karuna gård hade patronatsrätt i Karuna kapell 1770-1870. (G. Nikander/E. Jutikkala, Säterier och storgårdar i Finland II, 1942; C.J. Gardberg, Finländska herrgårdar, 1989)HERRG<i>ok.jpg

Karuna gård. Foto: Schildts bildarkiv, H. Ekberg.


Aktörer
upphovsman: JohanLindberg
ägare: Svenska folkskolans vänner
utgivare: Svenska folkskolans vänner
Ämnesord
historia, herrgårdar
Objektet skapat och/eller period början
-.-.-
Period slutar
-.-.-
Typ
Text
Ponduskategori
Boende
Skapat 19.01.2011 av Johan Lindberg
Uppdaterat 19.01.2011 av Johan Lindberg